.ورود از آگهی


آموزش های تصویری دروس مقاطع تحصیلی

آموزش تصویری اینترنت به صورت جامع

آموزش تصویری اینترنت به صورت جامع

اطلاعات تکمیلی محصولتعــداد فصل :18تعــداد درس :96ســاعـت آمـوزش :8.30


قیمت محصول : 11,800 تومان


آموزش تصویری مفاهیم ترمودینامیک

آموزش تصویری مفاهیم ترمودینامیک

آموزش تصویری درس ترمودینامیک آموزش به شیوه تصویری (مولتی مدیا)


قیمت محصول : 18,000 تومان


آموزش تصویری مفاهیم درس دینامیک

آموزش تصویری مفاهیم درس دینامیک

آموزش تصویری مفاهیم درس دینامیک آموزش به شیوه مولتی مدیا


قیمت محصول : 22,500 تومان


آموزش تصویری مفاهیم درس استاتیک

آموزش تصویری مفاهیم درس استاتیک

آموزش تصویری مفاهیم درس استاتیک


قیمت محصول : 22,500 تومان


آموزش تصویری زبان پایه هفتم

آموزش تصویری زبان پایه هفتم

جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس به زبانی کاملا ساده آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش آموزش حرفه ای با بهره گیری از اسات


قیمت محصول : 25,000 تومان


آموزش تصویری علوم پایه هشتم

آموزش تصویری علوم پایه هشتم

جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس به زبانی کاملا ساده آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کیلیدی آن براساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر


قیمت محصول : 25,000 تومان


آموزش تصویری علوم چهارم دبستان

آموزش تصویری علوم چهارم دبستان

جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس به زبانی کاملا ساده آموزش همراه با دست ورزی استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس


قیمت محصول : 25,000 تومان


آموزش تصویری زبان پایه هشتم

آموزش تصویری زبان پایه هشتم

آموزش تصویری زبان پایه هشتم (دوم متوسطه): جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس به زبانی کاملا ساده آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر


قیمت محصول : 25,000 تومان


آموزش تصویری کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

آموزش تصویری کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

آموزش تصویری دروس دانشگاهی لوح زرین پیام نور استاد: الهام نیکنام رشته های مهندسی صنایع و ریاضی کاربردی آمار 2 رشته های علوم پایه


قیمت محصول : 35,000 تومان


آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - آمارو احتمالات مهندسی

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - آمارو احتمالات مهندسی

شرح کامل درس مطابق با سرفصل ها و منابع دانشگاه پیام نور رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه حل مثال های متعدد حل تمرین های کتاب درسی استاد: محمد باقر حاتمی


قیمت محصول : 45,000 تومان


آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - استاتیک

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - استاتیک

آموزش تصویری دروس دانشگاهی لوح زرین پیام نور شرح کامل درس مطابق با سرفصل ها و منابع دانشگاه پیام نور رشته های فنی و مهندسی حل مثال های متعدد حل تمرین های کتاب درسی استاد: حسین امیر سرداری


قیمت محصول : 40,000 تومان


آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - ریاضی مهندسی

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - ریاضی مهندسی

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور استاد: علی نانکلی رشته های فنی و مهندسی علوم پایه


قیمت محصول : 35,000 تومانعضویت در خبر نامه